Yararlı Bilgiler

İç Duvarlar

İç duvarlar yüksek narinliği ve taşıyıcı olmaması nedeni ile taşıyıcı betonarme karkastan gelebilecek yüklere karşı hassastır. Yapılan ölçümler, betonarme sistemin başlangıçta yük altında yapmış olduğu hacim değişmesinin yaklaşık 3 katını, zaman içinde beton sünmesi sonucu yaptığını göstermektedir.

3 m yüksekliğinde, 2 kolon ve 2 kiriş ile çerçevelenmiş bir hafif bölme duvarda; kolonlardaki mevcut 80 kgf/cm² basınç gerilmesinin sonucunda, kolonların elastik (yüklenme sırasında) ve plastik (sünme sonucu) deformasyonlar yapması ve kolon boylarının yaklaşık 1,5 mm kısalması beklenir. Bunun anlamı, hafif bölme duvar üzerine kirişlerden gelecek yaklaşık 10 kgf/cm² bir basınç gerilmesinin, zaman içinde ortaya çıkmasıdır. Bu mertebede bir gerilmeye, taşıyıcı duvarlarda dahi izin verilmediğinden, hangi duvar malzemesi kullanılmış olursa olsun hafif bölme duvarlarda, yatay veya 45° çatlakların oluşması kaçınılmaz olacaktır.

1. Duvar örgüsünde ilk blok sırası 0,5 cm kalınlığında elastik bir malzeme üzerine oturtulmalıdır. Seçilecek malzeme, duvarın statik ağırlığı altında hafif ezilen türden olmalıdır. Elastik malzeme, döşeme ile duvar temasını kesecek şekilde uygulanırsa ses yalıtımı da olumlu etkilenmiş olur.

2. Duvarın üst kısmının tespiti, duvar ve kiriş arasına aderansı olan, fakat belli bir plastik özelliği de bulunan bir malzemenin doldurulması ile yapılır.

Yerinde dökme beton ile inşaat yapıldığında, kalıp alındıktan sonra, mümkün olduğunca uzun bir süre sonunda bölme duvarlarına başlanılmalıdır.

Hafif bölme duvarları mümkün olduğu kadar az sayıda ve boyutta açıklık ile zayıflatılmalı, derin ve çok sayıda tesisat kanalı ile zedelenmemelidir.

Hafif bölme duvarlarına önemli bir yük asılacağı zaman duvar her iki sırada bir, boyuna iki adet donatı ile takviye edilmelidir.

Ayrıca bu tür duvarların taşıyıcı duvarlara bağlantılarında her iki sırada bir lama ile tespit yapılmalıdır.


13.12.2008 17:18:32

Diğer Başlıklar

 

Copyright © 2006 - 2008 Yildizlar Insaat   çetin bilisim