YTONG
DONATILI ELEMANLAR
Çatı ve Döşeme Elemanları
Taşıyıcı Düşey Duvar Elemanları
Yatay ve Düşey Duvar Elemanları
Ytong Bölme Panoları
Lentolar
Söveler
Ytong Donatılı Elemanları El ve Montaj Aletleri
DONATISIZ MALZEMELER
Duvar Blokları
Taşıyıcı Blok Duvarlar
Asmolen Bloklar
Yalıtım Plakları
U Bloklar
Ytong Örgü Tutkalı
Ytong El Aletleri
 
YTONG  
Taşıyıcı Blok Duvarlar

 

Boyut Toleransı : ± 1.5 mm
Profil Yapısı : Düz
Derz : Ytong Örgü Tutkalı (1–3 mm kalınlık) - Kireç, Çimento derz harcı (20 mm kalınlık)
Alev / Yangın Direnci : Ateşe mukavim (F180-A)
Ses Direnci : 45–65 dB
Yüzey İşlemleri:
          İç Yüzey : Alçı, Kireç/alçı sıvalar
          Fayans/Seramik : Sıva gerekmeksizin doğrudan uygulanır
          Dış Yüzey : Endüstriyel mineral sıvalar, Hafif Sıvalar

06 Mart 2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlana “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik” taşıyıcı duvarları madde 10,3’ te açıklamaktadır.
Buna göre;
“Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik” Türk Standartları’na uygun yığma kâgir malzemeler ile taşıyıcı duvar yapımına olanak tanımaktadır. Bu çerçevede taşıyıcı duvarlarda kullanılacak yığma yapı malzemelerinin en düşük basınç dayanımını brüt basınç alanına göre 50kg/cm²’ den az olmayacak şekilde sınırlandırmıştır.

Söz konusu taşıyıcı duvarları Ytong üretim yelpazesinde yer alan G4/06 sınıfı taşıyıcı Ytong blok malzemeleri ile oluşturmak gereklidir.

Uygulama
Taşıyıcı duvarlarda Ytong Örgü tutkalı veya harç malzemesi olarak çimento takviyeli kireç harcı
(Çimento/Kireç/Kum hacimsel oranı = 1/2/9) kullanılmalı veya aynı mukavemette örgü malzemesi tercih edilmelidir.

Bağlantı Hatılı
Yığma yapıda taşıyıcı duvarların üzerine kat döşemesi ile birleştiği ara kesitte yüksekliği en az 20 cm, genişliği taşıyıcı duvar genişliğinde olan yatay düzlemde betonarme hatıllar yapılmalıdır.

Betonarme hatıllarına en az 4Ø10 boyuna donatı ile birlikte en fazla 25 cm. ara ile Ø 8’lik etriyeden oluşacak donatı konulmalıdır. Beton kalitesi en az C20 sınıfında olacak şekilde hazırlanmalıdır.

Zorunlu olması durumunda yapılması gereken düşey hatılların beton kalitesinin yine C20 sınıfında olması, hatıl içinde boyuna donatı 4 Ø 12, etriyelerinde 25 cm ara ile Ø 8’lik olması sağlanmalıdır. Gerek yatay hatılların köşelerindeki donatı sürekliliği ile gerek de düşey hatılların temel ve yatay hatıllarla, birleştiği ara kesitlerdeki donatı sürekliliği uygun kenetlemelerle sağlanmalıdır.

Kalkan duvar olarak da tanımlanan taşıyıcı çatı duvarlarının yüksekliğinin 2 m’yi geçmesi durumunda düşey ve eğik betonarme hatıllarla teşkil edilmesi gereklidir.

 

 

Copyright © 2006 - 2008 Yildizlar Insaat   çetin bilisim